De website(s) www.nuhr.net/www.nuhrdercourant.nl van NUHR zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. NUHR is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeb oden informatie. Aan de inhoud van deze website(s) kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

NUHR kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik va n de informatie op deze website(s).

© Copyright 2010 NUHR. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de website van NUHR mag zonder schriftelijke toestemming van NUHR worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd. De website(s) bevatten links naar websites die door andere partijen dan NUHR worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. NUHR heeft geen zeggenschap over deze websites. De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Externe verwijzingen
Voor het linken naar www.nuhr.net/www.nuhrdercourant.nl is geen toestemming nodig. We stellen het op prijs. Ook mag er vanuit intranet en extranet websites naar (onderdelen van) deze website(s) gelinkt worden, op voorwaarde dat u duidelijk maakt dat het om een externe link naar onze website gaat.


Colofon
www.nuhr.net/www.nuhrdercourant.nl komen tot stand onder verantwoordelijkheid van NUHR, email.


Ontwerp en bouw
DangerousKitchen Muiden


Webhosting
Yourhosting